Skola

tak_p_p_0011


 • Titel

  Beskrivning


 • Titel

  Beskrivning

tak_p_p_0011


 • Titel

  Beskrivning


 • Titel

  Beskrivning

tak_p_p_0011


 • Titel

  Beskrivning


 • Titel

  Beskrivning

tak_p_p_0011


 • Titel

  Beskrivning


 • Titel

  Beskrivning

tak_p_p_0011


 • Titel

  Beskrivning


 • Titel

  Beskrivning

tak_p_p_0011


 • Titel

  Beskrivning


 • Titel

  Beskrivning

tak_p_p_0011


 • Titel

  Beskrivning


 • Titel

  Beskrivning

tak_p_p_0011


 • Titel

  Beskrivning


 • Titel

  Beskrivning

Test by mike

This is second popup

tak_p_p_0011

Content below the main image goes here.


 • Nätverksanslutning för kontroll av nödskyltfunktion

  Central övervakning för ansvarig personal minimerar risken för felfunktion samt ger möjlighet till larm vid sabotage/skadegörelse och/eller automatiskt larm till ansvarig personal om en viss modul upphör att kommunicera med övriga moduler.


 • Logikmodul för anslutning av funktionsmoduler

  Logikmodulen bildar en lokal undercentral och anslutningspunkt där funktionsmoduler enkelt kan anslutas med snabbfästen (inget inkopplingsarbete)

tak_p_p_0011

Content below the main image goes here.


 • Nätverksanslutning för kontroll av nödskyltfunktion

  Central övervakning för ansvarig personal minimerar risken för felfunktion samt ger möjlighet till larm vid sabotage/skadegörelse och/eller automatiskt larm till ansvarig personal om en viss modul upphör att kommunicera med övriga moduler.


 • Logikmodul för anslutning av funktionsmoduler

  Logikmodulen bildar en lokal undercentral och anslutningspunkt där funktionsmoduler enkelt kan anslutas med snabbfästen (inget inkopplingsarbete)

tak_p_p_0011

Content below the main image goes here.


 • Nätverksanslutning för kontroll av nödskyltfunktion

  Central övervakning för ansvarig personal minimerar risken för felfunktion samt ger möjlighet till larm vid sabotage/skadegörelse och/eller automatiskt larm till ansvarig personal om en viss modul upphör att kommunicera med övriga moduler.


 • Logikmodul för anslutning av funktionsmoduler

  Logikmodulen bildar en lokal undercentral och anslutningspunkt där funktionsmoduler enkelt kan anslutas med snabbfästen (inget inkopplingsarbete)