Nödskylt

Majoriteten av alla lokaler inom EU (förutom bostäder) har ett krav gällande belysta skyltar som visar nödutrymningsvägar. Detta innebär att fastighetsägare och hyresgäster avsätter en plats vid varje utrymningsväg, och i korridorer på väg mot respektive utrymningsväg, där funktioner inom området teknisk säkerhet och fastighetsstyrning ska integreras.

Efter mer än 25 år i säkerhetsbranschen har Senecta identifierat ett behov av samordning inom teknisk säkerhet och styrning av fastighetsteknik. System från olika leverantörer ska integreras vilket medför både en onödig miljöbelastning samt en hög kostnadsbild. Arkitekters strävan att uppnå ett enhetligt och rent utseende påverkas ofta negativt av en mängd olikfärgade och olikfärgade produkter vid till exempel ett väldesignat dörrparti.

 

I förhållande till de traditionella lösningar som finns på marknaden innehar Senectas utrymningsskylt följande fördelar:

 • Samlingsmodul i för över 70 funktioner inom teknisk säkerhet.
 • Funktioner anpassas efter lokalens behov.
 • Enkelt att lägga till/ta bort funktioner
 • Samordnad strömförsörjning och reservdrift för alla funktioner
 • Samordnad kommunikation för alla anslutna funktioner presenteras centralt
 • Samordnad larmöverföring för extern assistans
 • Betydligt mindre synliga komponenter för trevligare estetik
 • Minskad klimatpåverkan
 • Förenklad installation med begränsade krav på branschkunskap
 • Effektiv fjärrsupport via beställarens befintliga nätverk
 • Lägre initial kostnad
 • Lägre underhållskostnad
 • Garanterad reservdeltillgång under minst 20 år (huvudfunktioner)
 • Samhällsnyttiga funktioner via CSR (socialt ansvar från företag och organisationer)