Funktioner

MAIN

Nätverksansluten modul för kontroll av nödskyltfunktion

Nätverksuttag för anslutning av externa utrustning

Händelseminne

Integration mot trådlösa telefoner DECT

Teckendisplay

Klockdisplay

Styrning av externa komponenter

Larmsändare för övervakad överföring

Centralt placerad huvudcentral

Anslutning av externa komponenter

Manöverpanel med inbyggd kortläsare

Dubblerad kommunikation

Microadressenhet för larmsektioner

Logikmodul för anslutning av funktionsmoduler

Utrymningsdisplay

Trådlöst nätverk

Sändare/mottagare för kommunikation Sabotagelarm

SECURITY

Inbyggd minnesmodul för kamerabilder

Mikrofon för inspelning av ljud vid särskilda tillfällen

Teckendisplay

Positionering av personer

Styrning av externa komponenter

Anslutning av elektriskt lås för inbrottslarmområdesgräns

Detaljerad larmsändare för mobilnätet

Detaljerad larmöverföring via telenätet

Larmsändare för så kallad övervakad överföring

Microadressenhet för larmsektioner

Dörrlarm nödutgång

Låsvarningsmodul

Dörröppning

Dörrstängning

Överfallslarm / personlarm bärbart

Överfallslarm / personlarm trådbundet

Talad signal för inbrotts- och överfallslarm

Tillslagsvarning

Simulerad kortläsare för smartphones

Anslutning av motorstyrt lås för godkänd ”nattlåsning”

Öppningslarm / indikering dörr

Chockdetektering för glas, dörrar och väggar

Glaskrossdetektering akustisk

Övertäckningslarm för rörelsedetektering

Rörelsedetektering kombi för miljö med störningar

Rörelsedetektering standard

Inspelning av kamerabilder

Kamerabevakning i olika riktningar (färg) HD kvalitet

Jalusistyrning

Vätskedetektor golv

CARE

Avvikandelarm

Assistanslarm / hjälplarm bärbart

Assistanslarm / hjälplarm trådbundet

Integration mot trådlösa telefoner DECT

Teckendisplay

Anslutning av externa komponenter

Dörrstängning

ENERGY

Teckendisplay

Styrning av externa komponenter

Detaljerad larmsändare för mobilnätet

Detaljerad larmöverföring via telenätet

Larmsändare övervakad överföring

Microadressenhet för larmsektioner

Dörröppning

Dörrstängning

Belysningsstyrning

Ljusmätare för styrning av belysning och klimat

Luftkvalitetsmätare för styrning av ventilation

Luftfuktighetsmätare för styrning av klimat

Temperaturdetektor för styrning av klimat

Positionering av personer

ACCESS

Porttelefon med tillval kamera

Teckendisplay

Effektiv upplåsning för blåljuspersonal och utryckningsväktare

Positionering av personer

Styrning av externa komponenter

Fjärrkontroll för upplåsning

Microadressenhet för larmsektioner

Dörröppning

Dörrstängning

Simulerad kortläsare för smartphones

Anslutning av elektriskt lås för passerkontrollfunktion

Kortläsare för passerfunktion och styrning av inbrottslarm

Besökshantering med bildskärm

Bokning av konferensrum

SAFETY

Teckendisplay

Styrning av externa komponenter

Detaljerad larmsändare för mobilnätet

Detaljerad larmöverföring via telenätet

Larmsändare övervakad överföring

Microadressenhet för larmsektioner

Dörröppning

Dörrstängning

Nödbelysning

Talat utropsmeddelande från personal ansvarig

Automatiskt talat utrymningsmeddelande på flera språk

Brandlarmsignal från högtalarmodul

Brandlarmknapp för manuell start av utrymningssignal

Rökdetektor för bevakning mot brand

Temperaturdetektor för styrning av klimat / brand

Positionering av personer

RETAIL

Assistanslarm / hjälplarm bärbart

Inspelning av kamerabilder i butiksverksamhet

Kamerabevakning (färg) med HD-kvalitet

Anslutning av varularm

Kösystem

Kundräknare

Teckendisplay