FÖRDELAR FÖR ALLA

 

-Passerfunktion för personal/boende med dynamisk QR-kod i mobil.
-Inbjudaren får notis i sin mobil när  besökare nyttjar sin QR-kod för upplåsning.
-Bild/Ljud presenteras liknande ett  videosamtal hos mottagaren.

-Lösningen passar allt från en liten  enskild byggnad till omfattande objekt eller geografisk spridning.
-Över 70 funktionsmoduler kan anslutas tex styrning inbrottslarm, utrymningslarm, kamerabevakning,  automatisk nattlåsning trygghetslarm, externa  IOT-moduler mm.
-Upp till 4K bildstreaming-Möjlighet till induktionsladdning (2min).

SÄRSKILDA FÖRDELAR FÖR VISSA ANVÄNDARE

 

-Blåljuspersonal kan låsa upp efter  utlösta eller inringda larm
-Utryckningsväktare kan låsa upp efter  utlösta larm
-Symboluppbyggnad för personer  med begränsade språkkunskaper
-Talfunktion medger användande  för synskadade och Blindskrift
-E-handelsspeditörer kan låsa upp  trapphus och lägenhet/annat rum  för effektiv leverans av paket och  matkassar. Notis skickas till kundens  mobil när leverans skett.

SAMHÄLLSNYTTA

 

-Krypterade filer med bild/ljud kan  skickas till polismyndighetens servrar  (om beslut fattats i aktuell region).
-Tillträde för blåljuspersonal  minimerar insatstider och inbryt.
-Tillträde för hemtjänstpersonal utan  separata kostsamma lösningar.

-Planritning direkt i mobilen för  samhällspersonal vid larm
-Gå tillbaka i tiden och se/höra vid brott

MYCKET MER ÄN EN UTRYMNINGSSKYLT

Det enkla är oftast det svåraste. Senectas patenterade utrymningsskylt är en avancerad lösning som på ett enkelt sätt säkerställer säkerheten och andra tekniska styrningar i en lokal. Skylten utgör grunden för över 70 olika funktioner som kan anpassas helt efter verksamhetens säkerhetsbehov. Allt i ett med andra ord. Estetiskt kan skylten enkelt integreras i lokalens miljö med betydligt mindre synliga komponenter i jämförelse med andra lösningar på marknaden. Fördelarna är oändliga och skyltens grundutförande kostar inte mer än en vanlig utrymningskylt.

Samlade funktioner

Över 70 olika funktioner i en och samma skylt.

Framtidssäkrad

Garanterad tillgång till väsentliga reservdelar under minst 20 år för att undvika tvångsbyten av fungerande produkter.

Lättöverskådligt

Samordnad kommunikation för alla anslutna funktioner.

Patenterad lösning

Ingen liknande produkt finns på marknaden.

Integrerad design

Mindre synliga komponenter för trevligare och modernare estetik.

Miljövänlig

Dokumenterat minskad miljöbelastning vid såväl installation, under drift, vid underhåll och i samband med återvinning.

Enkel installation

Förenklad installation med begränsade krav på branschkunskap.

Lättillgänglig support

Effektiv fjärrsupport via kundens befintliga nätverk.

Kostnadseffektiv

Lägre installationskostnad, lägre underhållskostnad och tillgång till reservdelar under minst 20 år.

Enkel gränsdragning

I samband med byggprojekt eller hyresgästanpassning skapas en enkel gränsdragning mellan t ex hyresvärd och hyresgäst.

CSR till 100%

Vissa moduler skapar ökad trygghet för hela samhället utan att allmänna medel tas i anspråk förrän en allvarlig händelse inträffar.

PROJEKTERINGSEXEMPEL

Skola

Skola

Projekteringsexempel

för skolor.

Sjukhus

Sjukhus

Projekteringsexempel

för sjukhus.

Restaurant

Restaurant

Projekteringsexempel

för restauranger.

Lager

Lager

Projekteringsexempel

för lager.

Industri

Industri

Projekteringsexempel

för industrier.

Hotell

Hotell

Projekteringsexempel

för hotell.

Butik

Butik

Projekteringsexempel

för butiker.

Kontor

Kontor

Projekteringsexempel

för kontor.